STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH
Skład Zarządu Stowarzyszenia „Forum Rozwoju Regionu”

Andrzej Borsuk – Prezes

Rafał Szpilewicz –Wice prezes

Izabela Szczęśniak – członek zarządu

Elżbieta Pasicz – członek zarządu

Andrzej Antoniuk - członek zarządu

 
Skład Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Butrym

Danuta Kuchta

Łucja Domuradzka