STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Integracja wokół zalewu w Horodyszczu

Projekt „Integracja wokół Zalewu w Horodyszczu” był realizowany od 1 do 31 lipca 2008. Był on dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej – Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego

W ramach projektu

  • zbudowano molo na terenie zbiornika wodnego w Horodyszczu
  • odnowiono i ustawiono zniszczone tablice edukacyjne
  • uprzątnięto teren przy Zalewie
  • zorganizowano imprezę integracyjną, podsumowującą zrealizowany projekt

Impreza integracyjna odbyła się 31 lipca nad Zalewem w Horodyszczu, podczas której zostało oficjalnie otwarte molo i podsumowano działania zrealizowane w ramach projektu. Do udziały w spotkaniu zostały zaproszone wszystkie osoby, które włączyły się w realizację programu oraz mieszkańcy gminy Wisznice. Po przemówieniu Teresy Szpilewicz, prezesa Stowarzyszenia „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach i otwarciu mola, wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Realizacja projektu umożliwiła integrację społeczności lokalnej, która została osiągnięta poprzez wspólną pracę przy tworzeniu miejsca przyjaznego mieszkańcom gminy Wisznice pod względem rekreacyjnym i wypoczynkowym. Podjęte działania pomogły stworzyć miejsce, w którym lokalna społeczność będzie spędzać wspólnie wolny czas, a także podniosło ich samoocenę i stworzyło fundament do dalszego rozwoju naszego regionu.