STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Świetlica socjoterapeutyczna

Program „Świetlica socjoterapeutyczna”

Świetlica socjoterapeutyczna, otwarta i prowadzona ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, dzieła przy Stowarzyszeniu Forum Rozwoju Regionu w Wisznicach od 5 maja 2013r.

Świetlica otacza swoją opieką wszystkie chętne dzieci z Gminy Wisznice w wieku od 8 do 13 lat.

Jej celem jest zapewnienie opieki dziennej; tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych, organizowanie czasu wolnego.

Świetlica to miejsce, w którym dzieci nie tylko mogą spędzać czas wolny, ale również brać udział w różnego rodzaju zajęciach:

  • socjoterapeutycznych
  • profilaktycznych
  • interpersonalnych
  • ogólnorozwojowych (plastycznych, artystycznych, sportowych)
  • ciekawych wyjazdach

Do ważnych zadań świetlicy należy zaszczepienie w dzieciach chęci poznania świata i nowych, dotąd nieznanych lub mało znanych dziedzin życia.

Serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia wszystkie chętne dzieci, codziennie w godzinach od 9 do 16!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii!