STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Projekty zrealizowane w roku 2016

„Świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, projekt skierowany do dzieci z gminy Wisznice na rok 2016.