STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Projekty zrealizowane w roku 2017

 „Świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, projekt skierowany do dzieci z gminy Wisznice na rok 2017r.

 „Świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, projekt skierowany do dzieci z gminy Wisznice na rok 2017r.

 “Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”– ROPS Lublin 2017.


Warning: Unknown: open(/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir/sess_jl4jea0mgt30hsmfjsrndcmcr2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir) in Unknown on line 0