STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Projekty zrealizowane w roku 2017

 „Świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, projekt skierowany do dzieci z gminy Wisznice na rok 2017r.

 „Świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, projekt skierowany do dzieci z gminy Wisznice na rok 2017r.

 “Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”– ROPS Lublin 2017.