STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Turnusy dla dzieci (FIO)

Projekt: „Obóz rekreacyjno-terapeutyczny”; wspieranie wykonania zadania przez MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ; składany na podstawie rządowego programu  „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH”

Celem projektu jest propagowanie wśród dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań oraz postaw prospołecznych poprzez aktywny wypoczynek i edukację profilaktyczną.

Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie dwóch turnusów terapeutyczno-rekreacyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcjami społecznymi.

W każdym z dwóch turnusów udział weźmie po 25 dzieci w wieku 10 – 15 lat. Będą to dzieci pochodzące z gminy Wisznice, z rodzin dysfunkcyjnych i innych. Dzieci zostaną wybrane przez organizatorów we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z pedagogami szkolnymi oraz z proboszczami parafii w gminie Wisznice.

Każdy z dwóch turnusów będzie trwał po 6 dni i zostanie zorganizowany w miejscowości Okuninka nad Jeziorem Białym.

Założeniem projektu jest, aby dzieci – uczestnicy obozów – miały możliwość wypoczynku i relaksu, a jednocześnie znalazły się pod opieką wychowawców, którzy będą prowadzili z nimi zajęcia terapeutyczne. Będzie to wypoczynek z elementami socjoterapii: uczenia zachowań asertywnych, systematyzowania hierarchii wartości, poprawy obrazu samego siebie, uczenia poczucia własnej wartości, dobrych relacji z rodzicami i rówieśnikami. Obóz ma także za zadanie uczenie dzieci i zachęcanie ich do zdrowego stylu życia poprzez sport, aktywność i pozytywne postawy – unikanie alkoholu, papierosów i narkotyków. Obóz będzie również próbą zachęcenia uczestników do poszukiwania ciekawych dla siebie i innych licznych zainteresowań.

Nasza kadra psychologów i wychowawców przygotowała program profilaktyczny, który ma wzmocnić osobowość tych młodych ludzi i uodpornić ich na złe wpływy otoczenia. Wakacyjny obóz terapeutyczno-rekreacyjny, który chcemy im zapewnić, będzie dla wielu z nich nowym doświadczeniem. Doświadczeniem, dzięki któremu będą mieli okazję dowiedzieć się jak rozmawiać o uczuciach i emocjach. Nauczą się dostrzegać i korzystać ze swoich mocnych stron. Nauczą się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i co robić by lepiej się poczuć. Zdobędą wiedzę o alkoholu, narkotykach i związanych z nimi niebezpieczeństwach. Uświadomią sobie jakie wartości płyną ze zdrowego trybu życia.

W czasie obozu chcemy skupić się na dwóch rodzajach działań. Z jednej strony będą to działania opierające się na wypoczynku, rekreacji oraz aktywnościach skupiających się na rozwijaniu zainteresowań u dzieci. Drugim rodzajem oddziaływań na dzieci będą programy profilaktyczne i edukacyjne, ukierunkowane na przekazywaniu pozytywnych wzorców.

Rozliczenie turnusów dofinansowanych ze środków FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH
sprawozdanie z osiągniętych efektów

 1. Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach zorganizowało dwa turnusy wakacyjne obozu rekreacyjno-terapeutycznego dla 50 dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcjami społecznymi w dniach od 3 sierpnia do 9 sierpnia oraz od 9 sierpnia do 15 sierpnia 2007 roku nad jeziorem Białym w Okunince.
 2. Każdy z turnusów trwał 6 dni i dotyczył 25 dzieci w wieku 10-15 lat z gminy Wisznice oraz z sąsiedniej gminy Sławatycze.
 3. Program obozu opierał się na dwóch rodzajach działań. Pierwszym rodzajem działań były zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz aktywność skupiająca się na rozwijaniu zainteresowań u dzieci. Organizowano mini-turnieje z nagrodami. Dzieci miały możliwość wypoczynku i relaksu a jednocześnie znalazły się pod opieką 5 wychowawców, którzy prowadzili z nimi zajęcia terapeutyczne i realizowali programy profilaktyczne i edukacyjne, ukierunkowane na przekazywaniu pozytywnych wzorców. Dzieci miały okazję dowiedzieć się jak rozmawiać o uczuciach i emocjach. Uczyły się dostrzegać i korzystać ze swoich mocnych stron. Uczyły się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i co robić, by lepiej się poczuć. Zdobyły wiedzę o alkoholu, narkotykach i związanych z nimi niebezpieczeństwach. Uświadomiono dzieciom, jakie wartości płyną ze zdrowego trybu życia.
 4. Był to wypoczynek z elementami socjoterapii: uczenia zachowań asertywnych, systematyzowania hierarchii wartości, poprawy obrazu samego siebie. Zajęcia miały formę gier i zabaw. Przeprowadzano również dyskusje, pogadanki, rozmowy indywidualne i grupowe. Inn formą zajęć były warsztaty plastyczne, artystyczne, konkursy, zabawy, wycieczki, turnieje. W programie obozu przewidziano również wieczorne ogniska. Każde z zajęć miało elementy integracji. Zorganizowano również wycieczkę do Chełma – program obejmował zwiedzanie kopalni kredy i miasta. Dzieci podczas trwania obozu miały zapewnioną opiekę medyczną.
 5. Stowarzyszenie wykonało zadanie samodzielnie.
 6. Projekt został zrealizowany w całości zgodnie z umową, jedynie termin turnusu z lipca został przesunięty na sierpień, ze względu na opóźnienie w rezerwacji. Umowa została podpisana w lipcu 2007, ale dzieci na tym nie ucierpiały, ponieważ pogoda w sierpniu była lepsza niż w lipcu. Poza tym wzbogacono program obozów o wycieczkę do Chełma – dzieci zwiedzały kopalnię kredy oraz stare miasto; do zajęć sportowych włączono naukę pływania na desce surfingowej, naukę pływania wpław, pływanie na kajakach, rowerach wodnych.
 7. Zorganizowano 2 turnusy po 25 dzieci każdy. Uczestnikami obozów były dzieci z terenu gminy Wisznice oraz sąsiedniej gminy Sławatycze – z rodzin dysfunkcyjnych i innych. Grupa dzieci na obozy została wybrana przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wisznicach i w Sławatyczach oraz pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wisznicach. Ogłoszenia o rekrutacji wywieszono na tablicach ogłoszeń w publicznych miejscach.
 8. Liczba dzieci, które wzięły udział w obozie rekreacyjno-terapeutycznym – 50 osób.
 9. Liczba turnusów obozowych – 2 obozy.
 10. Liczba dni trwania każdego z turnusów – 6 dni.
 11. Liczba opiekunów pracujących na obozach – 5 osób.
 12. Działania zostały udokumentowane w formie zdjęć, które znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia http://www.wisznice.com.pl oraz każde z dzieci otrzymało płytkę z nagranymi zdjęciami do domu. Dzieci otrzymały dyplomy, nagrody i upominki z nalepką i logo FIO.
 13. Na Obozowisku umieszczono tablicę informacyjną o tym, że projekt został dofinansowany ze środków FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH.

Warning: Unknown: open(/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir/sess_i4br7d4im6ptvf1lld4dngkvo1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir) in Unknown on line 0