STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Aktywizacja osób

Projekt: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych oraz ich rodzin w kierunku samopomocy” wspieranie wykonania zadania przez MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ;
składany na podstawie rządowego programu „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH”

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla mieszanych grup (osoby niepełnosprawne, starsze wymagające opieki oraz ich opiekunowie) w zakresie kształtowania umiejętności samopomocy oraz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

Projekt jest skierowany do osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich otoczenia i rodzin ze środowiska wiejskiego np.: wnuki przy dziadkach, sąsiad pełnosprawny przy starczej lub niepełnosprawnej sąsiadce. Odbiorcami projektu są osoby niepełnosprawne i starsze oraz osoby opiekujące się potrzebującymi pomocy. Działania te mają na celu:

  • nauczenie postępowania prowadzącego do zwiększenie umiejętności samoobsługi i większej niezależności od otoczenia,
  • aktywizację chorych,
  • wspomożenie rodzin, poprawę warunków bytu,
  • podniesienie samooceny osób starszych i niepełnosprawnych.