STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Spotkanie Kultur Pogranicza

Spotkania Kultur Pogranicza

Projekt pt. „Spotkania Kultur Pogranicza” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 za pośrednictwem Euroregionu Bug

CELE PROJEKTU
W tym celu zawarto umowę z partnerem zagranicznym tj. Miejską Organizacją Społecznego Zjednoczenia Białoruskiego Społeczeństwa Inwalidów w Brześciu.Głównym założeniem jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy, co powinno się przyczynić do znoszenia barier mentalnych, językowych, nieznajomości kultury i zwyczajów naszych sąsiadów.

Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania partnerskich stosunków z krajem sąsiadującym, jak również będzie miała znaczący wpływ na rozwój współpracy transgranicznej. Stworzy podstawy do rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru przygranicznego, łącznie z zachęceniem do współpracy gospodarczej i handlowej.
Realizacja projektu wpłynie na wzrost liczby oraz kręgu organizacji zaangażowanych we współpracę transgraniczną. Przyczyni się do generowania powiązań i pomysłów na współpracę długofalową.

Projekt w swoich działaniach będzie miał znaczący wpływ na rozwój kapitału ludzkiego poprzez realizację działań edukacyjnych i integracyjnych, jakim będzie spotkanie kulinarne, w którym wezmą udział koła gospodyń wiejskich i młodzież z Polski i Białorusi,oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych, jakimi będą turnusy integracyjne.

Wyżej wymienione działania przyczynią się nie tylko do integracji międzynarodowej, ale również do wymiany doświadczeń pomiędzy pokoleniami.

KONFERENCJA „SPOTKANIA KULTUR POGRANICZA”

W dniu 29 maja 2007 roku w Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wisznicach odbyła się konferencja przygotowana przez Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach, rozpoczynająca cykl„Spotkań Kultur Pogranicza”
Projekt pt. „Spotkania Kultur Pogranicza” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 za pośrednictwem Euroregionu Bug.

W celu realizacji projektu podpisana została umowa o współpracę z Miejską Organizacją Społecznego Zjednoczenia Białoruskiego Społeczeństwa Inwalidów w Brześciu. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Konsul Białorusi Aleksander Koncki, wicestarosta bialski Jan Bajkowski, reprezentacja z Euroregionu Bug w Chełmie oraz wiele innych osób reprezentujących instytucje i przedsiębiorstwa z gminy Wisznice.

Tematyka konferencji dotyczyła turystyki oraz możliwości jej rozwoju w oparciu o współpracę Białorusi i Polski w skali mikroregionów. Konferencję rozpoczęła pani Teresa Szpilewicz – prezes Stowarzyszenia „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach, która zaprezentowała Stowarzyszenie oraz realizowany projekt. Wójt Gminy Wisznice, pan Piotr Dragan przedstawił walory naszej gminy oraz omówił możliwości i kierunki jej rozwoju. Goście z Białorusi scharakteryzowali działalność Miejskiej Organizacji Społecznego Zjednoczenia Białoruskiego Społeczeństwa Inwalidów w Brześciu, przybliżyli miejsca związane z historią, tradycją Polski oraz opowiedzieli o sukcesach i problemach ludzi niepełnosprawnych na Białorusi. Dopełnieniem wystąpień gości był referat pani Czesławy Caruk – prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Janowie Podlaskim, pt. „Agroturystyka w Dolinie Nadbużańskiej”.

W konferencji brali udział uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach oraz z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wisznicach. Młodzież licealna przedstawiała szereg krótkich referatów dotyczących turystyki naszego regionu widzianej oczyma młodych ludzi, zaś gimnazjaliści pod kierunkiem pana Bogusława Szczęśniaka, dyrektora Gimnazjum, przygotowali bogaty program artystyczny: polonez, wiązankę tańców lubelskich, tańce współczesne, recital piosenki współczesnej. Młodzież gimnazjum pod kierunkiem pani Jolanty Kuśmierz udekorowała salę, w której odbywała się konferencja.

Konferencja zakończyła się w atmosferze dobrze zapowiadającej się współpracy pomiędzy strona białoruską i polską.
IMPREZA PLENEROWA ZORGANIZOWANA W RAMACH PROJEKTU
„SPOTKANIA KULTUR POGRANICZA”

W dniu 1 lipca 2007 w Wisznicach, od godziny 12, na placu przed Strażą Pożarną odbyła się impreza plenerowa, której program przewidywał:
– prezentację twórców ludowych i ich rękodzieła
– prezentację stoisk wystawienniczych z gminy Wisznice oraz Regionu
– prezentacje zespołów ludowych
– występy zespołów młodzieżowych
– degustację potraw regionalnych
– liczne konkursy, nagrody i upominki
– kiermasz
– tańce

Lista stoisk na imprezie przedstawiała się następująco
(nazwa stoiska – osoba odpowiedzialna):

– pszczelarskie – p. Semeniuk
– mebli ogrodowych – p. Nowak
– twórców ludowych – p. Korniluk
– warsztatów plastycznych
– Ortel – p. Sieńko
– zabawek (Międzyrzec Podlaski) – p. Korczak
– terapii zajęciowej – p. Trochonowicz
– malarstwo – p. Micewicz
– makramy – p. Chamicewicz
– Dom Pomocy Społecznej z Kalinki
– medyczne – p. Skubiszewska
– Avon – p. Jańczak
– plastyczne z Kalinki – p. Makarewicz
– kowalstwo artystyczne – p. Jędrych
– wyrobów wikliniarskich – p. Kaczmarczyk
– Zepter – p. Winniczuk
– „Sękaczy rowińskich” – p. Hołub
– malarstwo – państwo Aneta i Michał Bancarzewscy
– Mini Zoo z Horodyszcza – p. Linkiewicz
– waty cukrowej – p. Szkudlarek
– „Kręcioł” – p. Ostrowska

Nasz festyn zaszczyciły następujące zespoły:

– Zespół Śpiewaczy z Horodyszcza
– Zespół „Kalina” z Jabłonia
– Zespół „Jarzębina” z Paszenek
– Duet „Podlasianie”
– Zespół „Perły Chmielowa”
– Zespół „Słoneczka”
– Zespół z Ukrainy
– Zespół „Wrzeciono” z Podedwórza
– Zespół „Polesie”
– Zespół „Montano” z Wisznic

Wyniki Konkursu na Najładniejsze Stoisko:
I miejsce: Zespół Śpiewaczy z Horodyszcza
II miejsce: Stoisko „Jarzębina” z Paszenek
III miejsce: KGW z Gęsi

Wyniki Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę:

  I miejsce: Zespół Śpiewaczy z Horodyszcza
II miejsce: KGW z Gęsi
III miejsce: KGW z Paszenek
wyróżnienie: p. Mirosława Hołub z Rowin

Wyniki Konkursu Plastycznego „Pejzaże Wisznic”:

  I miejsce: Dorota Filipczak
II miejsce: Adam Daniłoś
III miejsce: Weronika Wołosiuk
wyróżnienie: Anna Moszkowska

TURNUSY INTEGRACYJNO – REHABILITACYJNE w GRUPACH
dla DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH

Turnusy zorganizowano w dniach: 03.08-15.08.2007r (12 dni) w obozowisku „Tramp” w Okunince nad Jeziorem Białym dla 3 grup po 10 osób jednocześnie. Dziećmi i młodzieżą opiekowała się wykwalifikowana grupa opiekunów i instruktorów. W turnusach uczestniczyło 10 osób z terenu Białorusi, co miało służyć integracji młodych pokoleń z dwóch różnych krajów.

Uczestnicy turnusów mieli zapewnioną opiekę medyczną oraz zajęcia korekcyjno- rehabilitacyjne z elementami jogi, wprowadzano wiele elementów zdrowego stylu życia. Zapewniono ciekawe zajęcia w celu integracji przy różnego typu grach sportowych: piłka koszykowa, siatkowa, tenis stołowy. Rozgrywane były również mecze towarzyskie w/w dyscyplinach.

Organizowano wycieczki krajoznawcze i turystyczne m.in. zwiedzanie zakątków miast: Biała Podlaska, Włodawa, Chełm, zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Kredy, wiele pieszych wycieczek w okoliczne miejscowości; pod czujnym okiem doświadczonego instruktora pływania, obozowicze poznali podstawy pływania na desce windsurfingowej a także wpław.

Obozowicze bardzo chętnie korzystali z możliwości pływania na kajakach i rowerach wodnych, w deszczowe dni, oglądano filmy na DVD, a w ciepłe dni opalano się na plaży. Organizowano wiele konkursów z nagrodami min: na:

    Obozowego Mistrza Sportu
    Najładniejszy Totem
    Turniej w tenisa stołowego
    Mecz piłki siatkowej
    Konkurs piosenki obozowej

W wolnym czasie uczestnicy mieli możliwość rywalizacji i uczestniczenia w różnego typu grach i zabawach – takich jak np.:

    Zbijak
    Kalambury
    Dwa ognie

Przeprowadzono warsztaty: muzyczne, plastyczne (wykonywano ciekawe kompozycje na korze, rysunki na szkle, kwiaty z brystolu do dekoracji itp.), pokazy wyrobów artystycznych, degustację potraw regionalnych, wymianę doświadczeń. Przy ognisku w miłej atmosferze śpiewano różne piosenki, często przy akompaniamencie gitary, gawędzono, opowiadano ciekawe historie, przeżycia i przygody, nastąpiła wymiana doświadczeń , integracja nie tylko pomiędzy narodami ale również między pokoleniami. Zawarto wiele ciekawych znajomości i przyjaźni, które zapewne będą kontynuowane. Goście z Białorusi odwiedzą ponownie nasz Region przy innych imprezach.


Warning: Unknown: open(/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir/sess_9rteb5joiam8qet7o7vmc3igh2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir) in Unknown on line 0