STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Świetlica na Wygodzie

Projekt „Utworzenie świetlicy we wsi Wygoda”.
Projekt współfinansują: Fundacja Wspomagania Wsi oraz Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.

Cele projektu są następujące:

  • utworzenie świetlicy, zapewniającej mieszkańcom wsi Wygoda stały i bezpłatny dostęp do internetu
  • profesjonalna pomoc w wykorzystaniu jego zasobów do celów dydaktycznych i edukacyjnych
  • zwiększenia aktywności społeczności lokalnej
  • pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i korzystaniu z internetu
  • pomoc dzieciom i młodzieży w doborze literatury
  • umożliwienie rozwoju zainteresowań
  • promowanie zdrowego stylu życia