STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Projekty zrealizowane w roku 2014

"Świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania”, projekt skierowany do dzieci zamieszkujących miasto Włodawa (lata 2013-2014).

"Świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, projekt skierowany do dzieci z gminy Wisznice (lata 2013-2014).

"Świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, projekt skierowany do dzieci z gminy Tuczna (lata 2013-2014).

"Świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, projekt skierowany do dzieci z gminy Łomazy (rok 2013).

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla 10 dzieci z gminy Wisznice w okresie 01.05.2013 -30.11.2013.