STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Projekty zrealizowane w roku 2015

„Świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, projekt skierowany do dzieci z gminy Wisznice na rok 2015.

„Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć -Świetlica opiekuńczo – terapeutyczna” – ROPS Lublin 2015