STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Ścieżka edukacyjna

Projekt: „Działania z zakresu edukacji ekologicznej w gminie Wisznice”. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Stowarzyszenie zawarło umowę z Zarządem Wojewódzkim Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie jako zarządcą zbiornika wodnego w Horodyszczu w gminie Wisznice na rekreacyjne i turystyczne wykorzystanie zbiornika oraz terenu wokół.

W gminie Wisznice brakuje miejsc, które poza szkołą sprzyjałyby pogłębianiu wiedzy uczniów. Dlatego też Stowarzyszenie przygotowało projekt z zakresu edukacji ekologicznej w gminie Wisznice.

Projekt przewiduje:

 • wykonanie ścieżki edukacyjnej,
 • wykonanie ulotki promującej ścieżkę edukacyjną,
 • przeprowadzenie programu edukacyjnego, a w szczególności: pleneru malarskiego,
  wystawy fotograficznej, pikniku wiosennego, gazetki szkolnej i strony internetowej.

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, pogłębi więzi między poszczególnymi szkołami i jej wychowankami, będzie sprzyjać realizacji programów edukacyjnych opracowanych i wdrażanych w szkołach.

Przeprowadzone działania z zakresu edukacji ekologicznej w gminie Wisznice będą służyły przede wszystkim dzieciom i młodzieży z gminy Wisznice.Dzieci wezmą udział w warsztatach, programie i zajęciach organizowanych przez nauczycieli przyrody, biologii, plastyki, wychowania fizycznego. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Horodyszczu będą aktywnie uczestniczyć w pikniku wiosennym, plenerze malarskim, zaś dzieci z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach w warsztatach w celu zebrania materiałów edukacyjnych na tablice, plenerze malarskim, konkursie fotograficznym, tworzeniu strony internetowej. Ponadto każda grupa uczestników ścieżki będzie uczestniczyć w opracowaniu gazetki, napisać spostrzeżenia i wnioski z odbytych ćwiczeń i przesłać to na adres gimnazjum, gdzie będzie utworzona specjalna strona internetowa poświęcona realizacji zadań na ścieżce edukacyjnej.

Będzie mieć to wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Efektem naszych działań będzie pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, poznanie mieszkańców lasu i zbiornika wodnego.

Sprawozdanie z realizacji programu
„Działania z zakresu edukacji ekologicznej
w gminie Wisznice”

 1. Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach zrealizowało w okresie od kwietnia do końca maja 2007 roku projekt z zakresu edukacji ekologicznej w gminie Wisznice, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 2. W ramach projektu wykonano:
  – ścieżkę edukacyjną składającą się z czterech tablic: „Ekosystem łąkowy”, „Ptaki wodne”, „Płazy i gady”,   „Poznajemy ryby”,
  ulotkę promującą ścieżkę edukacyjną, uroki Dorzecza Zielawy, gminę Wisznice oraz sponsorów – plik w formacie .pdf (14,2 MB), do jego odczytania należy mieć program Adobe Reader
  – przeprowadzono działania z zakresu edukacji ekologicznej.
 3. Program został zrealizowany przy współpracy z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Horodyszczu oraz Gimnazjum w Wisznicach i składał się on z następujących działań: pleneru malarskiego, wystawy fotograficznej, pikniku wiosennego, powitania wiosny, gazetki szkolnej i albumu oraz strony internetowej.
 4. W tym zakresie został przeprowadzony program edukacyjny mobilizujący uczniów i społeczność lokalną do poznania oraz propagowania własnego środowiska i dbania o nie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Horodyszczu uczestniczyli w plenerze malarskim „Piękno naszej okolicy”, zwracając szczególną uwagę na walory przyrodnicze: środowiska wodnego – rzeki i zbiornika retencyjnego, pastwisk, łąk oraz lasu. Dzieci w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, stają się wrażliwe na jej piękno, potrafią zauważyć zależności środowiska oraz pozytywny i negatywny na nie wpływ człowieka ( np. wypalanie traw, zaśmiecanie, hałasowanie, zakłócanie spokoju ptakom w czasie lęgów).
 5. W tym zakresie został przeprowadzony program edukacyjny mobilizujący uczniów i społeczność lokalną do poznania oraz propagowania własnego środowiska i dbania o nie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Horodyszczu uczestniczyli w plenerze malarskim „Piękno naszej okolicy”, zwracając szczególną uwagę na walory przyrodnicze: środowiska wodnego – rzeki i zbiornika retencyjnego, pastwisk, łąk oraz lasu. Dzieci w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, stają się wrażliwe na jej piękno, potrafią zauważyć zależności środowiska oraz pozytywny i negatywny na nie wpływ człowieka ( np. wypalanie traw, zaśmiecanie, hałasowanie, zakłócanie spokoju ptakom w czasie lęgów).
 6. Odbyła się również zgaduj-zgadula „Poznajemy ptaki”, w której uczestniczyli uczniowie klas I-VI. Na zajęciach terenowych z przyrody, środowiska, wychowania fizycznego, na lekcjach języka polskiego, muzyki uczniowie zapoznali się z opisami ptaków, siedliskami i zwyczajami, słuchali głosów ptaków z płyt i w czasie wycieczek do lasu. Następnie chętni uczniowie otrzymali pytania na które udzielali odpowiedzi oraz rozpoznawali głosy dwóch ptaków. Zdobywanie wiadomości o ptakach przyczyniło się do większego zainteresowania ptakami, które są w obejściach i środowisku lokalnym. Uczniowie w okresie zimy również zajmują się ptakami – dokarmianie w szkole i w swoich obejściach.
 7. Zajęcia w terenie promują aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu- ruch to zdrowie, a kontakt z przyrodą daje wewnętrzny spokój, wyciszenie i zadowolenie. W ramach różnorodnych wycieczek lekcyjnych, w czasie pozalekcyjnym uczniowie wykonywali różnorodne zdjęcia obiektów i krajobrazów przyrodniczych, które wykorzystali do przygotowania wystawy fotograficznej pt. „Moje miejsce na Ziemi” . Zbieranie materiałów zmobilizowało uczniów do wnikliwej obserwacji środowiska przyrodniczego oraz wyszukiwania ciekawostek przyrodniczych. Obróbka zdjęć na komputerze i przygotowanie wystawy wdrożyło do wykorzystania programów komputerowych. Ścieżka edukacyjna, informacja o programie oraz o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Lublinie znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia wisznice.com.pl oraz na stronie Gimnazjum w Wisznicach.
 8. Wykorzystując uroki środowiska naturalnego i propagując czynny wypoczynek na świeżym powietrzu, nauczyciele, rodzice i uczniowie uczestniczyli w pikniku wiosennym „Dzień Ziemi”. Wspólne spędzenie czasu oparte było na wdrażaniu całej społeczności do dbania o środowisko najbliższej okolicy. W trakcie pikniku zostały omówione zagadnienia dotyczące zasad zachowania się w środowisku naturalnym, dbania o czystość i estetykę miejsc, w których najczęściej wypoczywamy. Przedyskutowano problemy zbiórki i zagospodarowania surowców wtórnych oraz segregacji śmieci. Uczniowie proponowali również różnorodne sposoby zmniejszania śmieci, ze zwróceniem szczególnej uwagi aby w trakcie zakupu nowego sprzętu AGD i RTV zostawiać zużyty. Większość uczestników twierdziła, że propagowane zasady wdrażane są w gospodarstwach domowych i w wielu wypadkach to dzieci są ich strażnikami. W prawie wszystkich domach zbiera się makulaturę i złom, a plastiki są wynoszone do odpowiedniego kontenera.Wszyscy uczestnicy pikniku przyznali, że ostatnio mniej śmieci wyrzucanych jest w miejsca niedozwolone a teren gminy jest mniej zanieczyszczony. Spotkanie w plenerze urozmaiciły wspólne gry i zabawy oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku. Integracja społeczeństwa na pewno przyczyni się do większej dbałości o środowisko naturalne.
 9. Wykorzystując materiały i wiadomości, które zdobyli uczniowie podczas wycieczek, zajęć lekcyjnych oraz studiując literaturę, przygotowano gazetki szkolne – informacyjne „Moja okolica” . Walory przyrodnicze wyeksponowane przez uczniów, przedstawione zostały na tablicach w szkole, co umożliwiło dostęp wszystkim dzieciom i rodzicom. Różnorodność środowisk pokazana przez uczniów potwierdza, że obserwują środowisko, w którym mieszkają, zwracają uwagę na zachodzące w nim zmiany. Realizacja zadania znacznie przyczyniła się do wzrostu wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, pogłębiła więzi między poszczególnymi szkołami i jej wychowankami, sprzyjała realizacji programów edukacyjnych opracowanych i wdrażanych w szkołach. Działania z zakresu edukacji ekologicznej w gminie Wisznice poprzez utworzenie ścieżki ekologicznej, wydanie ulotki i przeprowadzenie programu edukacyjnego przyczyniły się do wzrostu i pogłębienia wiedzy o ekologii, środowisku naturalnym, lokalnej florze i faunie. Poza tym realizacja programu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Horodyszcze i gminy Wisznice oraz podniesienia walorów estetycznych środowiska wokół Zalewu.
 10. Podczas realizacji projektu nastąpiła integracja środowiska – wykonano nieodpłatnie dodatkowo wiele prac takich jak: wykonanie drogi gruntowej dojazdowej do Zalewu sprzętem specjalistycznym – równarką drogową ( praca sprzętu i operatora – 15 godz), wykoszenie wraz z uprzątnięciem trawy na łące w części wokół Zalewu (praca sprzętu i obsługi – 8 godz), oprawiono i zamocowano na stelażach oraz ustawiono w gruncie tablice edukacyjne (praca sprzętu i ludzi – 12 godz). Społeczeństwo gminy Wisznice a w szczególności wsi Horodyszcze szybko dostrzegło pozytywne aspekty przeprowadzenia programu, włączyło się aktywnie do urządzania terenu – ustawiono śmietnik, miejscowi rolnicy, zajmujący się agroturystyką nawiązali współpracę ze stowarzyszeniem w celu wspierania naszych działań, zaoferowali wykonanie nieodpłatnie prac wpływających na wygląd otoczenia, co daje dobry przykład innym, dowartościowuje i zachęca innych do pracy i poszanowania środowiska. Realizacja w/w programu i budowa ścieżki wokół Zalewu była również możliwa dzięki zawartej umowie trójstronnej na turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie terenu Zalewu pomiędzy Stowarzyszeniem „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach, Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Białej Podlaskiej a Wojewódzkim Zarządem Urządzeń i Melioracji Wodnych w Lublinie, który jest Zarządcą obiektu i właścicielem urządzeń melioracyjnych.
 11. Stowarzyszenie zaprasza wszystkich chętnych do zwiedzenia ścieżki edukacyjnej, spaceru wokół zalewu, promowania naszej „Małej Ojczyzny” wśród gości, przyjaciół, turystów

Warning: Unknown: open(/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir/sess_3thts4hn5i50olmav0an9j0qn5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir) in Unknown on line 0